Какво представлява ELTERNTALK?

  • Дискусионни сесии за всички родители
  • Дискусиите в ELTERNTALK обхващат следните теми: медии, потребление, родителски грижи и предотвратяване на пристрастяването.
  • Родителите се срещат в къщи и на обществени места.
  • Дискусионните сесии са безплатни и се провеждат на редица езици.
  • ELTERNTALK не е лекция, а по-скоро обмен, в резултат на който често възникват нови идеи и решения.
  • Уважението и признателността са отличителни черти на тези дискусии.

Как се провеждат сесиите в ELTERNTALK?

  • Дискусиите се водят от обучени модератори (майки и бащи).
  • Модераторът търси майки и бащи, които желаят да са домакини.
  • Тези домакини канят приятели и познати на дискусионните сесии.
  • Продължителността на дискусионните сесии е от 90 минути до 2 часа.